Evenemang som organiseras av däcktillverkare - Ett uppkopplat Goodyear-däck för fordonsparker

Goodyear presenterar sitt intelligenta däck för administratörer av fordonsparker

Tillverkare Publicerat den 2018-03-13 av Yannick O'Conor

På den internationella bilsalongen i Genève presenterade Goodyear en intelligent däckprototyp för administratörer av fordonsparker.

Goodyear Chip in tire Den nya uppkopplade prototypen från Goodyear härrör från teknologin Chip in Tire - Copyright © : Goodyear

Sensorer som ger viktig information om däcket

Goodyear är man förtjusta i koncept. När man i Genève presenterat sitt ekologiska däck Oxygène och därefter sin prototyp för elbilar, visade den amerikanska tillverkaren en uppkopplad lösning för fordonsparker.

Teknologin härrör från konceptet Chip in Tire från filialen Dunlop och däcket skickar en mängd olika typer av information till en mobilapplikation. Sensorerna som finns i däckstrukturen arbetar i realtid med algoritmer som finns i molnet och kan på så vis tolka nyckelinformationen. Informationen på däckets identifieringsnummer och dess tillstånd visas kontinuerligt och delas direkt med fordonsparkens administratör.

Goodyear intelligenta däck Copyright © : Goodyear

 

En uppkopplad teknologi som anpassats för fordonspooler

 

Tryck, slitage, fordonets belastning, temperatur ... massor av användbar information för administratörer av fordonsparker som kan föregripa problemen och styra däckens underhåll proaktivt. Det handlar om information som blir avgörande för kundupplevelsen såväl som för den ekonomiska styrningen av användningen av fordonsparkerna.

Ett sätt att föregripa behoven med hjälp av Goodyear som satsar på utveckling av fordonspooler och tjänster som gör fordon tillgängliga för privatpersoner. Enligt forskningsorganisationen för banken Morgan Stanley, representerar det antal kilometrar som tillryggalagts av fordonspooler år 2015 4 % av den totala körsträckan. Den kommer att passera 25 % år 2030.

”Användarnas och fordonsparksadministratörernas behov förändras i takt med mobilitetens utveckling”, tillägger Chris Delaney, chef för Goodyear EMEA. ”Goodyear förutser kommande produkter, tjänster och erfarenheter som rör mobilitet och som alla har och kommer att få behov av. ”