Uppfinning och tillverkning av däck - Däckets sex funktioner

Däckets sex funktioner

Däck och teknologi

Däcket är en mycket viktig del på ditt fordon. Däcket är den enda delen som har kontakt med marken och det ska se till att acceleration, svängning och bromsning fungerar på alla vägbanor, körsätt och väderförhållanden. Samtidigt ska komforten bibehållas för förare och passagerare.

Däckets sex funktioner Däckets sex oumbärliga funktioner: bära, rulla, styra, överföra, dämpa och tåla - Copyright © : iStockphoto.com/rezulteo.com

Däcket ska garantera sex nödvändiga funktioner för din säkerhet och ditt välbefinnande: bära, rulla, styra, överföra, dämpa och tåla.

 

1  Bära

Ett däck bär mer än 50 gånger sin vikt och får utstå fler än 20 miljoner deformeringar under sin livstid. Dessutom ska det stå emot tunga belastningsöverföringar, både vid acceleration och vid inbromsning.

2  Rulla

Ett däck ska bibehålla sina prestanda på alla typer av underlag och i temperaturer mellan -50 °C och +50 °C. Av effektivitetsskäl och för att värna om miljön, ska det även ha ett lågt rullmotstånd.

3  Styra

Däcket ska garantera stabil väghållning i alla förhållanden. Det innebär att det ska klara av sidokrafter utan att börja glida. Denna egenskap beror bland annat på korrekt val av tryck mellan fram- och bakaxeln.

4  Överföra

Raksträcka, kurva, acceleration, inbromsning ... däcket ska hela tiden överföra energi från motorn till markytan. Det ska anpassa sig efter många olika körsituationer, vägbanor och klimatförhållanden. Det ska överföra längsgående och tvärgående krafter som det belastas med, och det på en yta som knappt är stor som en hand.

5  Dämpa

Däcket absorberar och dämpar vägbanans ojämnheter och garanterar komforten för förare och passagerare såväl som fordonets livslängd. Däckets främsta tillgång är dess smidighet, i synnerhet i vertikalt.

6  Tåla

Däckets livslängd beror på användningsförhållandena (belastning, hastighet, vägbanans beskaffenhet, fordonets skick, körstil ...) och kvaliteten på kontaktytan mot marken. I detta sammanhang spelar trycket en viktig roll. Det påverkar:

  • dimensionen och kontaktytan
  • kraftfördelningen på däckets olika kontaktpunkter mot marken

 

 

Källa: Michelins film ”Däckets funktioner”