Tester för att utvärdera däckprestanda på rezulteo - Nyheterna i rubriken: Tester för att utvärdera däckprestanda

Test och försök av däck

  • Däck som hamnat under luppen

    Johan

    De däck som sitter på våra fordon har genomgått många olika tester innan de sätts i produktion. De analyseras utifrån många olika aspekter: på bana, på vägar och därefter granskas de noggrant med hjälp av sofistikerade maskiner. Deras egenskaper undersöks; hur är det med rullmotståndet, bullernivån, väggreppet, slitaget …? Materialet inspekteras.
    Läs mer