Tester för att utvärdera däckprestanda - Däck som hamnat under luppen

Däck som hamnat under luppen

Däcktest och försök Johan

De däck som sitter på våra fordon har genomgått många olika tester innan de sätts i produktion. De analyseras utifrån många olika aspekter: på bana, på vägar och därefter granskas de noggrant med hjälp av sofistikerade maskiner. Deras egenskaper undersöks; hur är det med rullmotståndet, bullernivån, väggreppet, slitaget …? Materialet inspekteras.

Slitagetest Slitagetest - Copyright © : Rezulteo

Uthållighetstest

Här mäts förmågan att klara av belastning och överbelastning i alla tänkbara väderförhållanden. Testerna återskapar vanliga och ovanliga körsituationer. Testerna utförs även med hjälp av maskiner där däcken analyseras ingående för att förfina granskningen av den skadade delen. Prover på det gummi som däcket utgörs av kan då undersökas av kemiexperter på laboratoriet.

Test av rullmotstånd

– Bränsleförbrukning i stabiliserad hastighet: två identiska fordon som har däck med olika rullmotstånd som kör i samma hastighet. Då lägger man märke till att en minskning av rullmotståndet ger en minskad bränsleförbrukning.

– Rullmotståndet kan alltså mätas på en maskin som återskapar användningsvillkor för däcket och tar med belastning och tryck i beräkningen. Maskinen sätter igång däcket och mäter den kraft som krävs för att bibehålla rörelsen och denna kraft är lika med rullmotståndets kraft.

Slitagetest

Dessa tester analyserar slitbanans kapacitet att motstå slitage och de mäter då även däckets potentiella körsträcka. Testerna utförs i verkliga situationer med identiska fordon, som alltid finns representerade på de franska vägarna. Efter flera tusentals kilometer tar man tillbaka prototyperna, rengör dem och gummit mäts och registreras. Nu återstår det bara att analysera prestanda, jämföra dem och utvärdera de tekniska alternativen. Av praktiska och ekonomiska skäl utförs den här typen av tester ibland med hjälp av maskiner som återskapar, så långt det är möjligt, de egenskaper som finns ute på vägarna.

Test av bullernivå och komfort

Dessa tester utförs på banor, utanför banor och på nästan alla typer av underlag. På ett mycket gropigt underlag, där man kan testa den inre bullernivån och fordonets komfort som helhet. Därefter fortsätter man med ett jämnt underlag där först och främst det buller som däckstrukturen orsakar mäts med hjälp av sofistikerade apparater. Man kan även sätta ut hinder på vägen (metallstavar) som gör att man kan kontrollera hur däcket absorberar ojämnheter. Till slut analyserar man, med hjälp av utspridda sensorer längsmed vägen, den yttre bullernivån och hur den påverkar omgivningen.  Dessa prestanda ska vara inom reglerade värden.

Test av bromsförmåga och väggrepp

Man mäter först det längsgående väggreppet som har att göra med fordonets kapacitet och dess förmåga att sakta ner vid en snabb inbromsning på en raksträcka. Då testas fordonet på en torr eller våt bana och därefter utsätts det för en hastig inbromsning. Den sträcka som krävs för fordonet vid inbromsning talar om prestanda för det däck och fordon som testats. Därefter mäter man greppet i sidled som visar fordonets förmåga att köra på vått underlag på en rund bana. Man studerar då fordonet vid gränsvillkor för greppet. Vattenplaningssituationer (vattenpölar som är 7 mm djupa) analyseras även för att man ska kunna avgöra bilens förmåga att fortsätta sin bana.  När dessa tester utförts kan tillverkarna, utifrån det sammanlagda testresultatet, avgöra hur däcket ska se ut i sin slutgiltiga form. Samma tester kan utföras på slitna däck för att man ska kunna se hur däckets prestanda förändrats.

Test av väghållning

Den berör säkerheten och körkänslan och mäter den respons som fordonet ger från däcken vid inbromsning, acceleration eller av rattens rörelser. Testerna utförs på torra underlag (i alla slags körsituationer) och våta underlag (olika våthetsgrader). Man lägger ihop förarens upplevelse med den information som tillhandahålls från aktuella mätningsapparater.

Dessa tester är gemensamma för de viktigaste tillverkarna på däckmarknaden. Det finns inget regeltvång när det gäller att göra en så uttömande kontroll av däcken, i alla fall inte fram till år 2012. Europaparlamentet har dock godkänt ett nytt däckmärkningssystem. Det betygsätter tre viktiga kriterier, nämligen bränsleekonomi, grepp på vått underlag och bullernivå.

Alla tillverkare har inte lika sofistikerade testcentra som Ladoux för Michelin eller det som Bridgestone har i närheten av Rom. De mer ”exotiska” tillverkarna på däckmarknaden utför inte så omfattande och dyrbara tester som kräver en så avancerad och ingående kunskap om produkten. Men de däck som de lanserar på marknaden uppfyller de regler och normer som krävs. Men man kan ändå konstatera att den utvecklingsforskning som de ”stora” tillverkarna står för ger frukt, eftersom däcken från dessa sistnämnda ofta får bättre betyg eller bättre omdömen från kunderna och oberoende testorganisationer.

Dessa tester är bara den del som syns i processen när ett nytt däck lanseras på marknaden. Ett däck består av nästan 250 halvfabrikatsprodukter och alla genomgår noggranna analyser, inte bara som en enskild komponent utan även som en del av däcket.