Tips och råd om vinterdäck - Pumpa däcken med kväve, är det en bra lösning?

Pumpa däcken med kväve, är det en bra lösning?

Dina vinterdäck Anders

De flesta distributions- och monteringscentra erbjuder numer möjlighet att fylla däcken med kväve. Fördelar? Mindre tryckförlust. Rekommenderas till dem som ofta glömmer att kontrollera däcktrycket.

Däckpumpning Fördelar med att pumpa däcken med kväve - Copyright © : All Rights Reserved

Kväve är en trög och stabil gas som finns i luften i en proportion av 78 %. Den lämpar sig mycket bra att fylla däcken med. Av två anledningar:

  • Storleken på dess molekyler begränsar gasförlusten i anslutning till däckets naturliga poröshet. Kvävet försvinner i genomsnitt tre gånger långsammare ur däcket än luft.
  • Om man ersätter luften med kväve förhindrar man att vattenånga bildas och på så vis får gummit en längre livslängd.

Detta är förklaringen till att däckpumpning med kväve använts sedan länge inom flyget och biltävlingssammanhang såväl som för tunga fordon.

Denna tjänst kommer i fortsättningen att erbjudas av de flesta distributions- och monteringscentra till priset av cirka 30 kronor per däck.

 

Fördelar med regelbunden kontroll av däcktryck med kväve

Säkerhet

  • Minskad risk för punktering på grund av att ett dåligt pumpat däck värms upp.
  • Fordonet får bättre väghållning och körkomfort.
  • Däcken får bättre grepp på underlaget.

Ekonomi 

  • Optimering av rullmotståndet ger bättre bränsleekonomi.
  • Optimering av körsträckan och följaktligen längre livslängd för däcken.

Miljö

  • Minskad energiförbrukning minskar avgasutsläppet som bidrar till växthuseffekten.
  • Däcket får längre livslängd, vilket leder till mindre avfallsmängder att ta hand om.

 

Rezulteos råd

Om man behöver pumpa ett däck och det inte finns tillgång till kväve, går det bra att fylla på med luft i stället.