Tips och råd om vinterdäck - Underhåll av bilen under vintern

Underhåll av bilen under vintern

Dina vinterdäck Erik

Däcken är en mycket viktig del när det gäller säkerheten på vintern. Men det finns även andra saker som ska kontrolleras. En checklista för att du ska känna dig lugn när du kör.

  • På vintern blir rutorna lätt smutsiga. Kontrollera vindrutetorkarna och byt ut dem om så krävs. Fyll även på spolarvätska med frostskydd.
  • På kvällen kan du täcka vindrutan med en bit kartong eller ha tidningspapper på både in- och utsidan för att undvika frostbildning. Tänk på att lyfta upp vindrutetorkarna.
  • Se till att ha en fönsterskrapa och en sprayflaska med avisningsmedel för rutorna i bilen.
  • Kylarsystemet ska ha tillräckligt med glykol.
  • Kontrollera att oljans viskositetsindex är den rätta för motorn, eftersom kylan har en tendens att göra den tjockare.
  • Kontrollera batteriets status, eftersom effekten kan bli sämre i låga temperaturer.
  • Kontrollera bilens belysning. En trasig glödlampa eller säkring kan få ödesdigra konsekvenser under vinterförhållanden.
  • Bildörrarnas gummi kan kärva på grund av kylan. För att undvika detta problem kan du skydda dem med talk.
  • Aktivera inte handbromsen i bilen, utan låt den vara. Handbromsen kan kärva på grund av kylan.
  • Tvätta bilen regelbundet för att skydda den mot vägsaltet, som har en mycket frätande inverkan på chassi, karosseri och däck.