Tips och råd om vinterdäck - Vinterkörning

Vinterkörning

Dina vinterdäck Anders

Nysnö, slask, halka: även om vinterdäcken ger grepp och drivkraft, måste man anpassa sin körning efter vägbanans tillstånd. Här följer några grundläggande råd för att minska risken för okontrollerad sladd.

Väg i vinterlandskap Vinterkörning kräver ett annat slags hantering av bilen - Copyright © : All Rights Reserved

Inse dina begränsningar

Det handlar inte om att styra upp bilen, utan det gäller i stället att se till att man inte förlorar kontakten med vägbanan. Under vintern är den första regeln alltså att minska hastigheten


Kör med förutseende

Om vägbanan är hal innebär en hastig inbromsning oundvikligen att man förlorar kontrollen över fordonet. För att undvika denna situation, ska du hålla ett tillräckligt stort säkerhetsavstånd och undvika häftiga riktningsändringar.


Var försiktig med gaspedalen!

En annan regel: accelerera gradvis för att undvika slirning med de drivande hjulen. Om du känner att du förlorar greppet, ska du lägga i en högre växel. Den kraft som appliceras på hjulen minskar direkt och du återfår greppet. Gör på samma sätt i branta lutningar.


Lätthet i kurvor

Även här är det mycket viktigt att vara förutseende. Sänk hastigheten innan du kommer in i kurvan, när vägbanan fortfarande är rak. Kör igenom kurvan med lägre hastighet och vrid lätt på ratten. När du kommer ut ur kurvan, accelererar du gradvis utan ryck.


Vad gör man om man förlorar greppet?

Om bilen trots dessa förebyggande åtgärder slirar, finns det fortfarande ett sätt att återfå kontrollen. Tänk på att: aldrig ta blicken från vägbanan. Om man fixerar blicken vid ett hinder, riskerar man att köra på det …


> Framhjulsdrivet fordon (drivande framhjul)

  • Om en häftig inbromsning orsakat att du förlorat kontrollen, släpper du upp bromspedalen.
  • Om framhjulen förlorat kontakten med vägbanan, släpper du lätt på gaspedalen och trycker ner kopplingspedalen för att få mer vikt på framaxeln.
  • När du återfått kontrollen, återgår du till en mer anpassad körning!

> Bakhjulsdrivet fordon (drivande bakhjul)

  • Om en häftig inbromsning är orsaken till slirningen, släpper du upp bromspedalen helt.
  • Om bakhjulen har förlorat greppet, parerar du med gaspedalen och kopplingen för att återfå greppet.
  • För att återfå kontrollen över fordonet, vrider du lätt på ratten i den riktning som du vill köra.
  • När du återfått kontrollen, fortsätter du i en mer lämplig hastighet!

 

 

Med eller utan antisladd?

Det blir allt vanligare att fordonen är utrustade med ett aktivt antispinnsystem (ASR). Vid start minskar det inkopplingen av det slirande hjulet för att öka inkopplingen av det andra. På så vis blir det enklare att köra iväg i snö eller halka. Men det händer att det hjul som var drivande förlorar greppet i sin tur. ASR minskar alltså motoreffekten tills dess att hjulen återfår greppet. Om underlaget är extremt halt kan hjulens grepp vara så dåliga att antisladdsystemet inte klarar av att få bilen att börja rulla. Det enda man kan göra då är att koppla ur ASR.