Tips och råd om däckmärkning - Jämför däckens prestanda med hjälp av märkningen

Jämför däckens prestanda med hjälp av märkningen

Däckmärkning anvisningar

Märkningen gör att kunden kan jämföra däck utifrån andra kriterier än märke och pris. Man bör även känna till skillnaden mellan två klasser när det gäller bromssträcka eller bränsleförbrukning.

Jämför prestanda med hjälp av EU-märkning Jämför prestanda för däck med hjälp av EU-märkning - Copyright © : Rezulteo

Ett av syftena med däckmärkningen är att förbättra informationen till kunden så att man kan jämföra däcken utifrån andra kriterier än priset. Denna åtgärd, som gäller inom EU, kommer att bidra effektivt till att bilisterna köper säkrare och mer miljövänliga däck. 

Märkningen anger vilken prestandaklass däcket tillhör utifrån tre kriterier: energieffektivitet, bromsförmåga på vått underlag och yttre bullernivå. Här är några exempel på vad skillnaden kan vara mellan två graderingar för de prestanda som testats.

Energieffektivitet

Däckets påverkan på bränsleförbrukningen mäts utifrån dess rullmotstånd. Märkningen anger, med en färg eller en bokstav, vilken klass däckets rullmotstånd tillhör. Skillnaden i prestanda för ett däck med betyget A och ett däck med betyget G är betydande.

När det gäller bränsleförbrukning motsvarar denna skillnad 0,5 l/100 km, det vill säga 80 liter bränsle per år (om man kör 15 000 km/år).

När det gäller CO2-utsläpp motsvarar skillnaden mellan betyget A och betyget G 12 g/km, det vill säga 0,18 ton CO2 per år (om man kör 15 000 km/år). När det gäller att jämföra har man under arbetet med förordningen om miljösanktionsavgift för 2013 bestämt ett tröskelvärde på 135 g/km.

Bromsförmåga på vått underlag

När det gäller bromsförmåga på vått underlag bestäms betyget genom en jämförelse mellan testresultaten för det aktuella däcket och ett referensdäck.

Skillnaden mellan klass A och klass F (G används inte) motsvarar en sträcka på 18 meter för en bil som kör i 80 km/tim, det vill säga fyra billängder.

Yttre bullernivå 

Betyget får man genom att jämföra testresultatet med ett gränsvärde, som varierar utifrån däcktyp och dimension. Detta gränsvärde kommer succesivt att sänkas från och med nu och fram till 2016.

Prestandaskillnaden mellan två klasser motsvarar 3 dB, det vill säga en halvering eller en fördubbling av ljudnivån.

1 ljudvåg: bra prestanda. Bullernivån vid rullning är åtminstone 3 dB under den framtida normen.

2 ljudvågor: medelbra prestanda. Bullernivån vid rullning överensstämmer med den framtida normen. 

3 ljudvågor: medelmåttiga prestanda. Den yttre bullernivån är acceptabel enligt den aktuella normen, men över gränsvärdet för 2016.

Man bör veta att däck med betyget G i rullmotstånd och F i bromsförmåga på vått underlag är förbjudna att säljas efter den 1:a november 2014. Däck som är tillverkade innan detta datum kan däremot fortfarande finnas till försäljning upp till 30 månader efter att den nya lagen gått igenom, det vill säga till den 1:a maj 2017. Läs mer Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 661/2009 av den 13 juli 2009, kapitel III, artiklel 13, paragraf 5.

Se även

>> Märkningen säger inte allt