Tips och råd om däckmärkning - Målen med däckmärkning

Målen med däckmärkning

Däckmärkning anvisningar

Beslut om däckmärkning fattades 2009 av EU-kommissionen. Åtgärden har tre syften: hjälpa kunden att välja däck, förbättra säkerheten på vägarna och minska den miljöpåverkan som tillskrivs däcken.

Europeisk märkning av däck Europeisk märkning av däck - Copyright © : Rezulteo

Från och med den 1 november 2012 ska alla däck för bilar, fyrhjulsdrivna fordon, SUV:ar, nyttofordon och tunga fordon, som tillverkats efter den 1 juli 2012 och som ska säljas i ett land inom den europeiska unionen, ha en standardetikett. Den ska informera kunden om tre av de prestanda som däcket har: bränsleförbrukning, bromsförmåga på vått underlag och yttre bullernivå.

Huvudkriterium för Bryssel: däckets energieffektivitet

Du har säkert lagt märke till den: formen och färgkoderna som etiketten använder påminner om energimärkningen av hushållsmaskiner, bilar och lägenheter. Det är ingen slump. Med denna åtgärd vill den europeiska lagstiftningen göra bilisterna medvetna om ett kriterium som hittills försummats: däckets energieffektivitet. Det vill säga att bidra till lägre bränsleförbrukning och därigenom mindre CO2-utsläpp

Tack vare märkningen kan kunderna enkelt köpa däck med bra betyg vad gäller bränsleförbrukning. Fördelen är dubbel: å ena sidan sparar man bränsle på detta vis; å den andra bidrar man till den globala ansträngningen att minska utsläpp, vilket bidrar till att minska utsläppet av växthusgaser.  

Andra kriterier: säkerhet och livskvalitet 

Den europeiska däckmärkningen har även med bromsförmåga på vått underlag såväl som yttre bullernivå, prestanda som påverkar säkerheten respektive livskvaliteten. 

Den europeiska däckmärkningen bidrar till att kunden får bättre information. Man kan jämföra däcken med varandra utifrån andra kriterier än märke och pris och man blir mer delaktig när det gäller att köpa däck.

Mer information

>> EU-kommissionens sida (engelska)

Se även

>> Märkningskriterier

Tillbaka till översikten