Tips och råd om däckmärkning - Märkning av däck: prestanda utifrån tre kriterier

Märkning av däck: prestanda utifrån tre kriterier

Däckmärkning anvisningar

Den nya märkningen informerar kunden om tre grundläggande prestanda som däcket har: energieffektivitet, grepp på vått underlag och yttre bullernivå. Varje prestandakriterium klassificeras och anges med en bokstav och en färg.

Tre kriterier av prestanda för märkning av däck De tre valda kriterier för att utvärdera däckprestanda - Copyright © : Rezulteo

Energieffektivitet

Ikon bränsleetikett Copyright © : All Rights Reserved

Däcken ansvarar för cirka 20 % av den totala bränsleförbrukningen. När däcket rullar på vägar leder det till en deformering samtidigt som en värmeutveckling sker. Detta fenomen skapar en kraft som kallas rullmotstånd (RR). Ju högre rullmotstånd, desto mer bensin förbrukar motorn. Ett lågt rullmotstånd är alltså ett viktigt kriterium för att minska bränsleförbrukningen och därigenom även CO2-utsläppen.

Märkningen anger den klass som däckets rullmotstånd tillhör. Märkningen går från A (lägsta RR) till G (högsta RR).

>> Jämför prestanda med hjälp av märkningen

Bromsförmåga på vått underlag

Ikon däckmärkning regnCopyright © : All Rights Reserved

Däckets grepp på vått underlag är en viktig säkerhetsfaktor för förare och passagerare. För att mäta detta har den europeiska förordningen tagit fram ett protokoll som bland annat beskriver de villkor som gäller för testets utförande: initial hastighet, banans utformning, vattennivå, temperatur …

Betyget uppnås genom en jämförelse mellan testresultaten för det aktuella däcket och ett referensdäck. Betygen går från A (bäst) till G (sämst).

>> Jämför prestanda med hjälp av märkningen

Yttre bullernivå

Ikon däckmärkning ljudCopyright © : All Rights Reserved

Det buller som däcket genererar vid körning tillhör de kriterier som har med livskvalitet att göra. Det utgör en betydande del i det totala buller som fordonet genererar. Det är till och med dominerande i hastigheter över 50 km/tim. Att minska den yttre bullernivån ingår alltså i åtgärderna för att minska störande ljud.

Det uppmätta testvärdet jämförs med ett värde som bestämts av stadgarna. Den yttre bullernivån har tre klasser, som anges med en ljudvåg (bästa betyg), två eller tre ljudvågor.

>> Jämför prestanda med hjälp av märkningen 

Se även

>> Vem utför prestandatesterna?