Tips och råd om däckmärkning - Märkning: vem utvärderar däcken? Hur utförs testerna?

Märkning: vem utvärderar däcken? Hur utförs testerna?

Däckmärkning anvisningar Anders

Från och med 1 november 2012 kommer man att kunna jämföra däck tack vare prestandamärkningen. Däckens prestanda klassas utifrån tre kriterier: energieffektivitet, bromsförmåga på vått underlag och yttre bullernivå. Men vem är det som utvärderar däckens prestanda och hur utförs testerna?

Mäta bullernivå Mäta bullernivå på däck - Copyright © : Rezulteo

Utvärdering av däckens prestanda enligt den europeiska märkningen ligger under antingen tillverkarnas eller importörernas ansvar. Det handlar om en autocertifieringsprocess.

Varje industri låter sina produkter genomgå tester enligt ett protokoll som utformats i detalj av europeiska instanser. Det handlar om att ta fram en pålitlig och objektiv klassificering som gör att kunden kan jämföra de olika däcken

Sedan gäller det för varje medlemsstat i unionen att garantera att testerna utförts enligt den förutbestämda proceduren. 

Test som utvärderar däckens energieffektivitet  

Däckets bidrag till bränsleförbrukningen utvärderas utifrån mätningen av rullmotståndet. Med andra ord, den energi som försvinner vid däckets kontakt med markytan. Ju lägre rullmotståndet är, desto mindre blir bränsleförbrukningen.

Mätningen av rullmotståndetCopyright © : All Rights Reserved

Däcket har testats enligt ett standardprotokoll i en testbänk som består av en trumma med en diameter på 2 m. Testet simulerar en hastighet på 80 km/tim med en last som motsvarar 80 % av däckets belastningsindex. 

Test som utvärderar däckets bromsförmåga på vått underlag

Däckets bromsförmåga på vått underlag är en viktig del i säkerheten. Det är det andra kriteriet i den klassificering som används av den europeiska däckmärkningen. 

bromsförmåga vått underlag Copyright © : rezulteo

Testet utförs med ett standardfordon som har ABS-bromsar. Bromssträckan mäts under hastighetsminskningsfasenfrån 80 till 20 km/tim. Regelverket preciserar alla förhållanden som testet ska utvärdera. Här följer några exempel:

Temperatur: från 2° till 20°C för vinterdäck, från 5° till 35°C för sommardäck.

Vattning av banan: vattennivån höjs till mellan 0,5 och 1,5 mm

Banans utformning: sluttning, likformighet, kvalitet på underlaget, friktionsegenskaper ...

Test som mäter det yttre bullret vid körning

Minskning av rullmotståndet bidrar till däckets kvalitet, i synnerhet i stadsmiljö. Det är det tredje kriterium som den europeiska lagstiftningen tagit fram för att klassificera och jämföra däck med hjälp den europeiska däckmärkningen.

Testet går ut på att man placerar två mikrofoner på ömse sida av en bana där fordonet kör i 80 km/tim och mäter ljudnivån när det passerar mellan mikrofonerna med motorn avstängd.

Mer information

> Regelverket 228/2011 preciserar metoden för att testa privatbilars grepp på vått underlag

> Regelverket 1235/2011 tar fram nödvändiga förutsättningar för att:

  • ange lättare och tyngre fordons grepp på vått underlag
  • mäta rullmotstånd och även inkludera testorganisationer som utfört samma procedurer för mätning och verifiering