Tips och råd om däckmärkning - Märkningen säger inte allt

Märkningen säger inte allt

Däckmärkning anvisningar

Den europeiska däckmärkningen grundar sig på tre kriterier: rullmotståndet, bromsförmåga på vått underlag och yttre bullernivå. Det är en betydande process, men för att få en mer heltäckande bild av ett däcks prestanda är det nödvändigt att även ta hänsyn till andra faktorer såsom livslängd och bromsförmåga på torrt underlag.

Presentation av märkningskriterier Är den europeiska däckmärkningen komplett? - Copyright © : Rezulteo

Trots däckets viktiga roll vad gäller säkerhet och bränsleförbrukning anses däcket fortfarande som en föga intressant utrustning av bilister i allmänhet. När det är dags för däckbyte vänder man sig ofta till sin verkstad eller utnyttjar veckans erbjudande, utan att ta sig tid och jämföra produkternas prestanda.

Införandet av den europeiska däckmärkningen hos återförsäljare borde bidra till att ändra denna inställning. Det är faktiskt så att med informationen om däckets prestanda vad gäller tre kriterier – rullmotstånd, bromsförmåga på vått underlag och yttre bullernivå – kommer kunden själv att kunna jämföra olika däck utifrån sina behov och sin budget. 15 kriterier i tester som publicerats i motormagasin

Denna åtgärd är ett betydande framsteg för kundinformationen. Men man måste även ha med andra kriterier för att utvärdera ett däcks faktiska prestanda. Motormagasin och tillverkare är inte sena om att påminna om detta.

De förstnämnda framhåller att de däcktest som de publicerar innehåller ett femtontal kriterier. Och tillverkarna menar att de har upp till 50 olika egenskaper som de utgår från när de utvärderar prestanda för sina däckprototyper.

När man ska byta däck, vilka är då de kriterier, utöver de som finns på märkningen, som man ska ta hänsyn till? Här är tre andra som anses viktiga av de flesta tillverkare:

  • Livslängd Om man tänker på ett däcks effekt på ekonomin och miljön, kommer detta kriterium alldeles efter rullmotståndet. Ett däck som slits långsamt och regelbundet kan hålla upp till ett år längre än ett annat däck.
  • Bra väggrepp i kurvor En mycket viktig faktor när det gäller säkerhet. Enligt olycksstatistiken som man räknat ut vid Dresdens universitet, inträffar 25 % av olyckorna i kurvor.
  • Bromsförmåga på torra vägar Tvärtemot den allmänna uppfattningen, inträffar 70 % av alla olyckor på torra vägar. Detta intygar experter vid Dresdens universitet. Därför borde detta kriterium vara med på den europeiska däckmärkningen.

Visst skulle man kunna lägga till andra kriterier som är lika intressanta: skydd mot vattenplaning, stabilitet i höga hastigheter, reaktionsförmåga på torrt underlag, hantering av vägbanans oregelbundenheter ...

 

13 kriterier på Rezulteo 

Hur ska vi informera er om prestanda som inte finns på den nya däckmärkningen.

Ni kan titta på tester som utförts av oberoende organisationer (TÜV SÜD, Adac …) för motormagasins och motorklubbars räkning.

Ni kan även titta på däckinformationen på vår sajt (Tester och prover). För att ge så fullständig information som möjligt har vi tagit fram ett bedömningssystem för däckens prestanda som bygger på tester som publicerats i europeiska motormagasin. Vår algoritm samlar in och jämför dessa testers resultat och urskiljer 9 egenskaper för sommardäck och 13 för vinterdäck. En bra anledning för att göra sina inköp på Rezulteo!