Tips och råd för att köpa rätt däck - Kan man byta till en annan storlek på sina däck?

Kan man byta till en annan storlek på sina däck?

Köpa rätt däck Karl

Om man vill köpa däck i en annan dimension än ursprundsdimensionen, vare sig det handlar om att trimma bilen eller av ekonomiska skäl, är det viktigt att känna till att det finns strikta regler som måste följas. Om man inte följer reglerna riskerar man påföljder och man utsätter sig också för fara. Rezulteos position inom detta område är entydig: respektera de dimensioner som tillverkarna godkänt.

Dimensionell överensstämmelse för framdäck  Om man ska byta storlek på däcken måste man följa reglerna för dimensionell överensstämmelse - Copyright © : iStockphoto.com/rezulteo.com

En ständigt återkommande fråga på våra forum : har jag rätt att gå från en dimension till en annan? Motiven är olika. För vissa handlar det om att ge en sportig look till sin bil genom att montera fälgar med större diameter. För andra handlar det snarare om besparingar genom att man väljer en billigare dimension än ursprungsdimensionen. Hur som helst så är det inte helt ofarligt att byta dimension. Det finns tekniska föreskrifter och regler som man inte kan ignorera.

 

Endast de dimensioner som tillverkarna godkänt gäller

Det är enbart biltillverkarna som avgör vilka dimensioner som passar för ett fordon. Utifrån studier och tester garanterar de en maximal prestanda- och säkerhetsnivå. Om man väljer en annan dimension riskerar man att fordonet uppför sig på ett annat sätt, och alltså även säkerheten. Dessutom utsätter man sig, i bästa fall, för risk för böter vid en poliskontroll eller ett återbesök vid en teknisk kontroll och i värsta fall att försäkringen inte skulle gälla om en olycka inträffar.

 

Regler för dimensionell överensstämmelse för däck

Vilka regler måste man följa om man ska byta dimension på sina däck? De är tre stycken:

  •  Belastnings- och hastighetsindex för den nya dimensionen måste vara lika med eller över ursprungsdimensionen.
  • Däckets ytterdiameter ska vara näst intill identisk med ursprungsdäckets för att bilens egenskaper ska bibehållas, i synnerhet hastighetsmätarens exakthet och reglagen för körhjälp (ABS, ESP …).
  • Utrymmet i hjulhusen ska vara tillräckligt för den nya dimensionen (glöm inte extrautrymme om du ska montera snökedjor på vintern). 

Det finns tabeller för teoretisk dimensionell överensstämmelse som respekterar angivna kriterier från l’ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation). Dessa tabeller är inte av en guide för tuning eller trimning.

 

Hur hittar man godkända dimensioner?

När det gäller detta ämne är Rezulteos åsikt entydig: respektera de dimensioner som tillverkarna godkänt! Och man måste faktiskt ta reda på dem …

  • De dimensioner som är godkända för din bil finns vanligtvis på den etikett som sitter på förardörrens insida eller i den tekniska dokumentationen och/eller fordonets registreringsbevis.
  • Du kan även hitta dem genom att använda däckväljaren som finns på Rezulteos välkomstsida.
  • Och slutligen kan du även få information från ett tekniskt kontrollcenter som har tillgång till den officiella databasen.

 

Visat resultat från Rezulteos däckväljare

Rezulteos däckväljareCopyright © : rezulteo

Till en BMW 3-serien föreslår Rezulteos väljare sex godkända dimensioner varav tre med ändrad diameter på fyra fälgar.

 

Breda däck: fördelar och nackdelar

Breda däck ökar kontaktytan mot marken och följaktligen greppet på torrt underlag. De ger även en snabb styrrespons. Däremot kan de inverka negativt på komforten, lägre sidor har svårare att absorbera vägbanans oregelbundenheter, och de kan ge längre bromssträcka på vått underlag (sämre undanträngning av vattnet) och högre bränsleförbrukning (högre rullmotstånd).