Tips och råd för att köpa rätt däck - Körkomfort – ett kriterium när man väljer vilket däck man ska köpa

Körkomfort – ett kriterium när man väljer vilket däck man ska köpa

Köpa rätt däck Anders

Bland de viktiga kriterier som avgör ett däcks kvalitet och som bidrar till dess värde får man inte glömma körkomforten. Ett kriterium som även finns på däckmärkningen och som påverkar den dagliga körningen påtagligt.

Körkomfort i bilen Köra med däck som har goda prestanda vad gäller buller vid körning ger en bra körkomfort - Copyright © : iStockphoto.com/rezulteo.com

Säkerheten får inte göra att man glömmer av komforten

Naturligtvis väljer man först och främst nya däck utifrån deras prestanda: bromsförmåga på torrt underlag, bromsförmåga på vått underlag, motverka vattenplaning, väghållning och slittålighet är alla viktiga kriterier när man köper däck. Utöver de självklart mycket viktiga kriterier när det gäller säkerhet, finns det även många andra som man måste tänka på, till exempel priset eller bränsleförbrukningen som däcket genererar. Men man får inte glömma av att tänka på körkomforten!

 

Buller vid körning

Man märker bullret mycket tydligare om man kör med en elbil som har en tyst motor: bara det att man kör med bilen på vägen leder till buller från däcken. Det går inte att undvika att buller uppstår när de kommer i kontakt med vägytan och intensiteten ökar proportionellt med hastigheten. Ju snabbare man kör desto mer känner man av ljudnivån inne i bilen, om däcket inte utvecklats för att ta sig an bullret vid körning.

 

Däckstrukturens inflytande över bullret

I teorin genererar däckets kanaler buller. Det bästa vore alltså om man kunde köra med jämna däck (slicks) utan kanaler med lågt rullmotstånd och som gav bästa möjliga grepp på en vägbana i mycket gott skick. Men däck av slicks-typ är självklart förbjudna på grund av en uppenbar anledning: det är omöjligt att köra säkert med jämna däck på vått underlag. Däck är framtagna för en mångsidig användning och man har arbetat mycket för att uppnå en acceptabel bullernivå trots kanalerna. För en behaglig ljudnivå för passagerare men även för förbipasserande eller boende i ett område. En viktig punkt när man mäter buller som genereras av däck utifrån den norm som gäller vid mätning (i 80 kilometer/tim med motorn avstängd och två mikrofoner placerade 7,5 meter från fordonet), är att de uppmätta bullernivåerna vanligtvis motsvarar det ljud som ett förbipasserande tåg orsakar eller en dammsugare som är på. Däcktillverkaren måste alltså försöka förbättra denna punkt så mycket som möjligt utan att däckets prestanda försämras.

 

Absorbering av vägbanans oregelbundenheter

Utöver bullret som däcket genererar beror körkomforten även på däckets förmåga att klara av vägbanans oregelbundenheter. När det gäller detta beror resultatet på många olika faktorer: däckets effektivitet när det gäller att ta hand om vägbanans oregelbundenheter och de vibrationer som dessa orsakar, vägbanans skick såväl som bilens dämpning och upphängning. Det är ingen hemlighet: man åker bekvämare med en stor ljudisolerad sedan på en jämn väg än med en liten stadsbil i ekonomiklassen på en ojämn väg.

 

 

Storleksindex på märkningen

Märkning av bullernivåCopyright © : rezulteo
För att kontrollera att däcket ger en bra körkomfort kan men få en del information bara genom att titta på märkningen eftersom buller vid körning är ett av de tre obligatoriska kriteriernaBilden visar den exakta bullernivån i decibel när man kör och nivån preciseras med små vågor bredvid siffran: en svart våg innebär att däcket ger lite buller, tre svarta vågor innebär att däcket inte är så bra när det gäller bullernivå.