Tips och råd för att köpa rätt däck - UTQG/Treadwear: Vad är det?

UTQG/Treadwear: Vad är det?

Köpa rätt däck Henrik

UTQG är en klassificering av däckens prestanda. En åtgärd som krävs av den amerikanska marknaden men som har sina begränsningar när det gäller relevans. Vi ska förklara varför detta inte är tillräckligt för att bedöma ett däck.

UTQG, däckets sida UTQG, tre kriterier för bedömning av ett däck - Copyright © : Yokohama

UTQG (Uniform Tire Quality Grading) är obligatoriskt vid försäljning av däck på den amerikanska marknaden för att köparen ska kunna få vägledning när hen gör sitt val. Från början var det den amerikanska regeringen som kontrollerade åtgärden, men nu är värdena fastställda. Det innebär att man alltid kan använda dem, men framför allt för att jämföra produkter från en och samma tillverkare (till exempel jämföra två däck från märket Dunlop med varandra), men inte för att jämföra däck från olika tillverkare (till exempel jämföra ett däck från Michelin med ett däck från Continental). Åtgärderna har faktiskt verkställts utifrån jämförelsepunkter som tillhör respektive däckmärke

UTQG består av tre kriterier utifrån vilka man kan jämföra ett däcks prestanda

Däckinformation, UTQGCopyright © : Cooper

Treadwear

Det första kriteriet mäter slitaget på slitbanan med värden från 60 till 700 i segment om 20. Som exempel kan nämnas att ett däck med en treadwear på 100 kommer att slitas ut dubbelt så snabbt som ett som har ett värde på 200. Det innebär att ju högre indexet är, desto längre livslängd har däcket.

 

Grepp

Detta kriterium bedömer däckets förmåga att stanna på en raksträcka på vått underlag. Bedömning från AA (högsta betyg) till C.

 

Temperatur

Det sista kriteriet beräknar i vilken grad ett däck kan stå emot värmeproduktion och dess förmåga att fördela värmen vid tester som utförs i en simuleringsbänk. Bedömningen sker utifrån en skala från A (högsta betyg) till C. C är det lägsta värdet som accepteras vid försäljning på den amerikanska marknaden. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att dessa värden har sina begränsningar och att de inte på något vis kan ersätta märkningen och framför allt testresultaten som är de enda elementen som möjliggör en utvärdering av ett däcks verkliga prestanda.